Velkommen

I Alfehuset modtager vi en bred variation af studerende, elever og praktikanter.  

  • Studerende fra UCS - pædagoguddannelsen
  • Studerende fra PAU - udannelsen (Pædagogisk assistentuddannelse)
  • Praktikanter fra folkeskolens 9. og 10 klasse.
  • EGU  - særlig tilrettelagt grunduddannelse
  • Diverse tilrettelagt praktik- og job afklarings forløb

Vi anser det  for en vigtig opgave, at vi stiller os til rådighed for en bred vifte af uddannelses institutioner mm.

Vi håber at de studerende og alle vores andre praktikanter får en lærerig og positiv  praktikperiode ud fra de mål, forudsætninger og kompetencer, de hver især kommer med.
Vi er meget åbne og fleksible, og håber, at du vil føle dig velkommen og har mod på at udfolde dine ideer og glædes i samværet med både børn og voksne.