Områdebestyrelse og Forældrerådet

Forældrerådet Alfehuset og Skovbørnehaven Svend Gønge

 

Dagtilbudsområdet har en forældrebestyrelse.

I områdebestyrelsen sidder en forældrerepræsentant fra hvert dagtilbud samt to medarbejderrepræsentanter.

Forældrerepræsentanterne vælges blandt forældrene i de enkelte dagtilbud.Personalerepræsentanterne vælges på den årlige fælles pædagogiske dag for alle personalerne i Område Øst

Alfehuset har et fælles forældreråd sammen Skovbørnehaven Svend Gønge. Der er valg en gang årligt på et forældremøde i andet kvartal.