Brobygning - En fælles opgave fra dagpleje til Børnehave

 

Vi arbejder i samarbejde med dagplejen på at det enkelte barn vil opleve at Alfehuset er et dejligt sted og at det er fyldt med gode voksne der skaber tryghed og nærvær.

Dagplejen og Vuggestuen mødes næsten hver fredag i gymnastiksalen tilknyttet Døgndiamanten, som ligger lige ved vores legeplads.

Vi ønsker at dagplejens børn kommer jævnligt på besøg i institutionen       sammen med dagplejeren og dagplejerens andre børn, så barnet er kendt med Alfehuset og de voksne.

Desuden har vi et godt samarbejde i forhold til overlevering af af barnet, hvor dagplejeren fortæller om barnets kompetencer og styrkesider, samt relevante informationer om barnet, som vil komme barnet til gode i en opstart.

Vi modtager ligeledes "Barnets Bog" fra dagplejen som vil danne bindeled mellem dagplejen og institutionen.