Velkommen til Alfehuset
 Alfehuset er en integreret institution med max 48 børn i alderen 0-6 år fordelt på 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper.
Vi er en lille hyggelig institution, hvor vi forsøger at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor glæde, tillid, nærvær og forskellighed er vigtige elementer i vores samvær.
Vi er rigtig meget ude. Sommeren foregår stort set ude fra morgen til aften. Om efteråret og vinterhalvåret går vi lidt senere ud, men vi prioriterer ude livet meget højt.
Vi har en dejlig lille bus, som en lille gruppe børn drager afsted  2-3 gange om ugen til strand og skov.

Vi ved, at børn kun kan udvikle sig og trives, hvis de er trygge. Derfor prioriterer vi den tætte trygge kontakt mellem barn og voksen fra den første indkøring og gennem hele børnehavelivet.

Vi elsker legen
legekompetencer kræver øvelse, tid, beskyttelse og muligheder i hverdagen, ligesom legen kræver opmærksomme voksne, som er lyttende og hjælper med rekvisitter til legen og som støtter børnene i at udbygge deres legekompetencer