Kostpolitik

Vi ønsker at medvirke til at give børnene en grundlæggende sund kost, uden at indprente dem fanatisme. Her skal være rum for fest & farver, og en god balance mellem hverdag og fest.  Vi tror på, at denne balance bidrager til, at give børnene et godt og naturligt forhold til mad og sundhed, som på sigt bidrager til en sund livsstil.

Vores legeplads er foranderlig for børnene. Vi oplever naturens skiften på både på legepladsen og på vores mange ture til skov og strand, hvor de møder nye motoriske og sanselige udfordringer med f.eks. ujævne å strækninger, klatring, sand mellem tæerne, masser af vandpytter og lign.

 

Se mere omkring vores retningslinje under "Bilag"